Program do škol, školek,…

  – do nemocnic, pro lidi s mentální či fyzickým postižením

.

Tance univerzálního míru

zjednodušené tance či poupravené dle věku, schopností a potřeby tanečníků – poznávání různých tradic, kruhové tance, pochopení mírového přístupu nejen k ostatním lidem, ale i k vlastnímu životu

Qigong

přednáška + praktické cvičení poupravené pro děti či mladé lidi možnost pouze dívčího kolektivu (Qigong pro dospívající dívky)  

Divadelní představení

učení příběhem, příběhy o Kristu, Mohamedovi, Mojžíšovi, Buddhovi a dalších lidech, kteří člověka inspirovali na cestě k Bohu

Kontakt: petuka.arcimovicova@gmail.com

607 644 453