Jak na nás působí slova – pokus s nudlemi inspirovaný Masaru Emotem

Japonský vědec a spisovatel Masaru Emoto celému světu předává důkazy o tom, že voda v našem těle reaguje velmi intenzivně na to, co říkáme a dokonce i na to, na co myslíme.
láska a vděčnost
Emotovi a jeho příteli Ishibashimu se podařilo v září 1994 udělat první fotografii zmraženého krystalu vody na světě. Začali vodu zkoumat nejen jako chemickou látku, ale také jako tekutinu reagující na veškeré podněty, které na ni působí. Prvním důkazem, který skutečnost prokázal, byl velmi jednoduchý pokus, jež pana Emota znenadání napadl.
„Nalil jsem vodu do svou skleněných lahví. Na jednu jsem nalepil nálepku s textem „Děkuji“ na druhou „Ty pitomče!“ takovým způsobem, aby napsaný text voda mohla „přečíst“. Voda v obou lahvích byla stejná. Pak jsem vodu z obou lahví zmrazil.
Výsledky mou teorii rozhodně podpořily: voda z láhve s nápisem „Děkuji“ vytvořila krásné šestihranné krystaly, kdežto voda z láhve s nalepeným textem „Ty pitomče!“ pouze fragmenty krystalů.“
před modlitbou

„Rozkvetlý vodní krystal“ lásky a vděčnosti

Voda tedy reaguje na to co říkáme. Jak jsme se už na základní škole učili, naše tělo se skládá nejméně ze 70% z vody. Také proto, když se nám někdo hloupě směje nebo nadává, cítíme se sepjatí a smutní. Kdyby se voda v té chvíli v nás zmrazila, krystaly by pravděpodobně byly roztříštěné a nebo by se vůbec nevytvořily.
Masaru hledal pro vodu ty nejlepší informace, které by mohla dostávat. Přišel na to, jaká slova jsou pro ni jedny z nejlepších.
„Jak jsme postupně vystavovali vodu působení rozličných slov a fotografovaly vznikající krystaly, upoutala mne jedna fotografie, která byla krásnější, než jakákoli jiná fotografie vodních krystalů, jenž jsem viděl. Její krása mne okouzlila.
Krystal byl otevřený jako plně rozkvetlý květ. Bylo to jako by voda roztahovala ruce a plně vyjadřovala svou radost. Slova, která jsme jí tehdy ukázali byla „láska a vděčnost“.
Od té doby jsme k vodě promlouvaly mnoha něžnými slovy, ukazovaly krásné obrázky a hráli nádhernou hudbu, nikdy se však nepodařilo vyfotografovat tak krásné vodní krystaly, jako tomu bylo u vody, které jsme ukazovaly „láska a vděčnost“.
Slova „láska a vděčnost“ musejí být pro vodu tou nejlepší informací.“
po modlitbě voda

Válka o vodu?

Říká se, že v těchto letech přijde válka o vodu. Pitné vody stále ubývá a někteří lidé už dnes nemají pořádně co pít.
Pokud však vezmeme v úvahu poznatky, které nám Masuru Emoto předkládá, slovo válka má negativní vibrace, které vodu ovlivní. Proto bude nejspíš třeba situaci řešit jiným způsobem.

Pokud se změní vibrace informace, změní se i tvar krystalu

Pohádáme – li se s nejlepším přítelem kvůli tomu, že nám něco provedl a on ví, že to není pravda, cítí se ukřivděn. Je mu líto, že jsme mohli uvěřit takové pomluvě a je na nás pro to i naštvaný. Jakmile my zjistíme, že to, za co jsme svému kamarádovi pořádně vynadali, je lež, většinou půjdeme zostuzeně za ním a omluvíme se. Pokud je to opravdu přítel, po kratší či delší chvíli nám odpustí a oba se zase budeme cítit jako naprosto spokojení parťáci. Tak reaguje i voda.
Masuru Emoto společně s dalšími lidmi léčí vodu. Vodu může léčit každý. Stačí vodě předávat pozitivní informace, ty ji uzdraví.
Od japonského vědce Emota vyšlo několik knih, ve kterých jsou kromě spoustu zajímavých informací také krásné fotografie vodních krystalů. Pro ukázku přikládám některé z nich.
-arci-